[1]
L. Sem, «Å byggje ein minnestad. Falstadskogen 1945-2005», Tfk, bd. 4, nr. 4, jun. 2005.