[1]
T. Bjorli, «Et fotografisk gjennombrudd. Fotografisk og nasjonal modernisering i fotografen Anders Beer Wilses bildeproduksjon ca. 1900-1910», Tfk, bd. 13, nr. 4, mar. 2014.