[1]
I. Tolgensbakk, «Inn i vårt mørke hus: Om da luciaopptog kom til Norge», Tfk, bd. 22, nr. 2, des. 2023.