[1]
I. Tolgensbakk, A. Gustavsson, M. Loeng, H. K. Lunde, A. Ohrvik, og I. Tolgensbakk, «Bokanmeldelser», Tfk, bd. 22, nr. 1, jun. 2023.