[1]
K. V. Lykke, «Kulturarv i lendet: Beitedyras hug, dug og hevd», Tfk, nr. 2, jan. 2023.