[1]
H. Weisser, «Olav Liljekrans og alvene: Om ekteskap og løftebrudd i en felles europeisk middelalderballade», Tfk, nr. 2, des. 2021.