[1]
C. H. Maartmann, «Rotløs ungdom - en kulturhistorisk undersøkelse av hvordan femtitallets ungdom ble fremstilt og konstituert innenfor en kommunalpolitisk diskurs», Tfk, nr. 2, jan. 2021.