[1]
Åmund N. Resløkken, «Djevelens finger», Tfk, nr. 2, jan. 2021.