[1]
H. Baklid, «Eirik Kristoffersen 2017. Kampen om folkeminnesamlingen. Da folkeminnene ble et forskningsfelt og folket krevde dem tilbake», Tfk, nr. 2, feb. 2019.