[1]
S. Warberg, «Karin Strand 2016. Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingstryck», Tfk, nr. 2, feb. 2019.