[1]
J. Frykman, «Maryam Adjam 2017. Minnesspår. Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt»., Tfk, nr. 1, aug. 2018.