[1]
K. A. Jansen, «Å bli vaksinert, eller ikke å bli vaksinert, er det (det eneste) spørsmålet?», Tfk, nr. 1, aug. 2018.