[1]
T. R. Bangstad, «Nærvær og presentisme», Tfk, nr. 2, jan. 2018.