[1]
I. Tolgensbakk, «Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo», Tfk, bd. 14, nr. 1, des. 2015.