Ohrvik, A. (2014) «Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2013. Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt», Tidsskrift for kulturforskning, 13(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/680 (åpnet: 26 februar 2024).