Johannesen, N. H. (2014) «Einar Sørensen (red.) 2013. Norsk havekunst under europeisk himmel», Tidsskrift for kulturforskning, 13(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/679 (åpnet: 14 april 2024).