Rogan, B. (2014) «Nordiske blikk på norsk faghistorie», Tidsskrift for kulturforskning, 13(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/677 (åpnet: 24 april 2024).