Rogan, B. (2014) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 13(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/674 (åpnet: 12 april 2024).