Österlund-Pötzsch, S. (2014) «Anne Eriksen, Mia Göran & Ragnhild Evang Reinton (red.) 2013. Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk», Tidsskrift for kulturforskning, 13(3). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/670 (åpnet: 10 juni 2023).