Andersen, G. (2014) «Naturen slår tilbage!», Tidsskrift for kulturforskning, 13(3). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/668 (åpnet: 24 juli 2024).