Gustavsson, A. (2012) «Forskaren och forskningsprocessen», Tidsskrift for kulturforskning, 11(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/664 (åpnet: 21 juli 2024).