Gustavsson, A. (2012) «Kustkultur och kulturarv», Tidsskrift for kulturforskning, 11(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/658 (åpnet: 22 februar 2024).