Rogan, B. (2013) «Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer», Tidsskrift for kulturforskning, 12(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/636 (åpnet: 24 april 2024).