Ytreberg, E. (2013) «Et mediert nasjonsfellesskap», Tidsskrift for kulturforskning, 12(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/625 (åpnet: 20 februar 2024).