Svendby, R. (2013) «Tove Ingebjørg Fjell 2013. Den usynliggjorte volden. Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner»., Tidsskrift for kulturforskning, 12(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/622 (åpnet: 25 april 2024).