Damsholt, T. (2008) «Statsborgerskabets materialiseringer», Tidsskrift for kulturforskning, 7(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/581 (åpnet: 18 mai 2024).