Hjemdahl, A.-S. (2006) «‘Å være feminin, og kanskje litt tøff samtidig …’», Tidsskrift for kulturforskning, 5(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/576 (åpnet: 18 mai 2024).