Eriksen, A. (2010) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 9(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/530 (åpnet: 30 mai 2024).