Sandmo, S. (2010) «Anne Eriksen 2009. Museum. En kulturhistorie», Tidsskrift for kulturforskning, 9(3). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/527 (åpnet: 17 juni 2024).