Skår, M., Øian, H. og Krogh, E. (2010) «Opplevelse av natur og tid i hverdagslivet», Tidsskrift for kulturforskning, 9(3). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/526 (åpnet: 20 april 2024).