Christensen, A. L. (2010) «Historien om en bygård», Tidsskrift for kulturforskning, 9(3). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/525 (åpnet: 28 mai 2024).