Ødemark, J. (2007) «Skrift, tale og simulering av andres sansning», Tidsskrift for kulturforskning, 6(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/504 (åpnet: 21 februar 2024).