Gustavsson, A. (2009) «Kyrre Kverndokk 2007. Pilegrim, turist og elev. Norske skoleturer til døds- og konsentrasjonsleirer»., Tidsskrift for kulturforskning, 8(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/495 (åpnet: 22 februar 2024).