Fjell, T. I. (2009) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 8(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/491 (åpnet: 18 april 2024).