Gustavsson, A. (2002) «Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist 2001: Gränsfolkets Barn. Finlands­svensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv», Tidsskrift for kulturforskning, 1(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/485 (åpnet: 22 februar 2024).