Ridderstrøm, H. (2002) «Forskningsetiske problemer i cyber- ­kul­turen», Tidsskrift for kulturforskning, 1(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/482 (åpnet: 20 april 2024).