Kverndokk, K. (2002) «‘Jeg satte mine føtter ned der millioner har gått før meg’ - Auschwitz som erindringssted og i erindringspraksis», Tidsskrift for kulturforskning, 1(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/473 (åpnet: 26 februar 2024).