Reme, E. (2002) «Det lokale og det internasjonale, det urbane og det rurale. Bergen kulturby 2000», Tidsskrift for kulturforskning, 1(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/472 (åpnet: 12 april 2024).