Klein, B. (2002) «Gamla kartor och nya världar: Om migration och platsskapande», Tidsskrift for kulturforskning, 1(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/467 (åpnet: 14 april 2024).