Hylland, O. M. (2002) «Iver B. Neumann: Norge - en kritikk. Begrepsmakt i Europa-debatten», Tidsskrift for kulturforskning, 1(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/445 (åpnet: 29 mai 2024).