Bjorli, T. (2002) «Museet som samfunnsutopi», Tidsskrift for kulturforskning, 1(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/442 (åpnet: 18 mai 2024).