Hylland, O. M. (2002) «Vennskap og ambivalens», Tidsskrift for kulturforskning, 1(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/441 (åpnet: 29 mai 2024).