Mellemgaard, S. (2002) «‘Uanset Rang, Stand eller Kiøn’?», Tidsskrift for kulturforskning, 1(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/440 (åpnet: 25 mai 2024).