Hjemdahl, A.-S. (2005) «Ja, vi elsker ting! En artikkelsamling om gjenstander ved museene i Akershus. 2004. Red: Christian Hinze Holm og Kirsten Linde»., Tidsskrift for kulturforskning, 4(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/388 (åpnet: 28 mai 2024).