Amundsen, A. B. (2005) «Mellom tradisjon og modernisme», Tidsskrift for kulturforskning, 4(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/385 (åpnet: 20 juli 2024).