Telste, K. (2005) «Berit Synøve Thorbjørnsrud (red.) Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge», Tidsskrift for kulturforskning, 4(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/354 (åpnet: 21 februar 2024).