Meurling, B. (2005) «Sølvi Sogner (red.) 2003. I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid», Tidsskrift for kulturforskning, 4(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/353 (åpnet: 4 mars 2024).