Kverndokk, K. (2005) «‘Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin jo.’», Tidsskrift for kulturforskning, 4(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/351 (åpnet: 24 april 2024).