Sem, L. (2005) «Å byggje ein minnestad. Falstadskogen 1945-2005», Tidsskrift for kulturforskning, 4(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/350 (åpnet: 27 februar 2024).