Lyngø, I. J. (2005) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 4(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/349 (åpnet: 26 februar 2024).